ANBI

ANBI

Stichting Groener Hengelo heeft de ANBI-status. Dit maakt dat er bijzondere bepalingen gelden voor onze stichting, deze zijn vastgelegd in onze statuten. Een ANBI heeft tevens een publicatieplicht. Zij moet via een internetsite haar volgende gegevens van het afgelopen boekjaar openbaar maken:

  • De naam van de instelling
  • Het RSIN/fiscaal nummer
  • De contactgegevens
  • De doelstelling
  • Het beleidsplan
  • De bestuurssamenstelling
  • De namen van de bestuurders
  • Het beloningsbeleid
  • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • Een financiĆ«le verantwoording