Buurt en Mobiliteit Overal

Buurt en Mobiliteit Overal

Vanuit de samenleving groeit de behoefte aan goedkope en duurzame mobiliteit. De Stichting Groener Hengelo wil in 2019 een lokaal vervoerssysteem met volledig elektrische voertuigen starten. Hiermee wil de Stichting een duurzaam en ecologisch verantwoord alternatief aanbieden voor ritten op buurt- en wijkniveau en daarmee ook een sociaal-maatschappelijke rol vervullen.

Dit nieuwe initiatief dat zorgt voor lokaal vervoer van deur tot deur, heeft als werknaam BEMO (Buurt en Mobiliteit Overal). BEMO is toegankelijk voor iedereen, maar richt zich vooral op zelfstandig wonende ouderen die niet of nauwelijks meer deelnemen aan “het leven buiten de deur” en dit als een gemis ervaren.

Soms ligt het niet meer actief deelnemen aan “het leven buiten de deur” door het niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden of het ontbreken van passend vervoer naar activiteiten. Veelal is het ook net dat extra duwtje nodig hebben om deel te nemen aan de activiteiten. Onder het motto “Meedoen is Verbinden, Verbinden maakt Vitaal, Vitaal maakt Mobiel” wil de Stichting deze groep ouderen weer actief betrekken bij de samenleving.

Steun dit initiatief