Categorie : Nieuws

Buurt en Mobiliteit Overal. Stem ook mee!

Vanuit de samenleving groeit de behoefte aan goedkope en duurzame mobiliteit. De Stichting Groener Hengelo wil in 2019 een lokaal vervoerssysteem met volledig elektrische voertuigen starten. Hiermee wil de Stichting een duurzaam en ecologisch verantwoord alternatief aanbieden voor ritten op buurt- en wijkniveau en daarmee ook een sociaal-maatschappelijke rol vervullen.

Dit nieuwe initiatief dat zorgt voor lokaal vervoer van deur tot deur, heeft als werknaam BEMO (Buurt en Mobiliteit Overal). BEMO is toegankelijk voor iedereen, maar richt zich vooral op zelfstandig wonende ouderen die niet of nauwelijks meer deelnemen aan “het leven buiten de deur” en dit als een gemis ervaren.

Soms ligt het niet meer actief deelnemen aan “het leven buiten de deur” door het niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden of het ontbreken van passend vervoer naar activiteiten. Veelal is het ook net dat extra duwtje nodig hebben om deel te nemen aan de activiteiten. Onder het motto “Meedoen is Verbinden, Verbinden maakt Vitaal, Vitaal maakt Mobiel” wil de Stichting deze groep ouderen weer actief betrekken bij de samenleving.

Grolsch fonds steunt BEMO project

Tijdens de Grolsch Vakmanschap is Meesterschap avond op donderdag 23 mei heeft Peter Waldt namens onze stichting een GVMF cheque ter waarde van €1500 voor het BEMO-project mogen ontvangen!

Met het nieuwe project Buurt en Mobiliteit Overal (BEMO) willen we de lokale gemeenschap helpen door een duurzaam en ecologisch verantwoord alternatief aan te bieden voor ritten op buurt en wijkniveau. Onze stichting verzorgt met dit initiatief (BEMO) ook een sociaal maatschappelijke rol, door vervoer van deur tot deur te bieden en toegankelijk te maken voor iedereen.

Het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds is opgericht ter gelegenheid van 400 jaar Grolsch in 2015. Het is een cadeau van Grolsch aan de regio om de sociale en economische groei in de regio te stimuleren. Het fonds heeft als doel om ‘vakmanschap is meesterschap’, in de breedste zin van het woord, in Twente te ondersteunen. Hierbij wordt groot belang gehecht aan enerzijds karakter en ondernemerschap, en anderzijds aan innovatie en duurzaamheid. Dit jaar werd bij de beoordeling van de verschillende initiatieven extra aandacht geschonken worden aan het ‘meesterschap’ in de projecten.

Landelijke Opschoondag bij de Watertoren

23 maart slaan Stichting Groener Hengelo en Stichting In Wording wederom de handen ineen. Nu in het kader van de Landelijke Opschoondag. We gaan zoveel mogelijk zwerfafval verzamelen rondom het gebied van de Watertoren. We doen dit niet alleen voor de wijkbewoners en de natuur, maar ook voor Trashpackers (de organisatie van de inmiddels wereldberoemde uit Hengelo afkomstige backpacker Tijmen Sissing, die onderweg tijdens zijn reizen zwerfafval verzamelt).

Organisatie Trashpackers heeft als doel om wereldwijd 100.000 vuilniszakken zwerfafval te verzamelen. Graag dragen we hier vanuit Hengelo een steentje aan bij! Als we klaar zijn met opruimen, maken we boven in de Watertoren een foto van de verzamelde zakken en zenden we deze in. Kom je ook? We verzamelen om 13.00 uur bij de Watertoren, waar de koffie klaar staat en de vuilniszakken klaar liggen om gevuld te worden. Al het materiaal is voorhanden.

Het leuke is: Tijmen is zelf ook aanwezig! Net als Rentmeester2050 en winnaar van het Groene Lintje: Maurice Beijk en vele anderen!

Locatie: Watertorenlaan 60, Hengelo.

Tijdstip: 13.00-17.00 uur. Laat ook weten dat je komt en like ons via: Facebookpagina Groener Hengelo