Categorie : Nieuws

Start Groene Loper Hengelo

Stichting Groener Hengelo is in 2018 gestart met het project de Groene Loper Hengelo. Als je rond kijkt in Hengelo, zie je dat er best veel groene initiatieven zijn in de stad. Allerlei mensen zijn al bezig om hun eigen omgeving groener te maken met bijvoorbeeld buurtmoestuinen, bollenperken of geveltuinen. De Groene Loper Hengelo wil deze initiatieven ondersteunen en samenbrengen om van elkaar te leren.

 Meld je idee!

Ben je al bezig met een groen project, of heb je een leuk idee om jouw buurt te vergroenen? Laat het ons weten via de suggestiebutton op deze website of mail naar groeneloperhengelo@gmail.com.

Samenwerking

Binnen de Groene Loper komen alle groene initiatieven samen. Hierdoor kunnen we onze krachten bundelen, van elkaar leren, gereedschap delen, nieuwe mensen betrekken en zelfs nieuwe initiatieven laten ontstaan. De Groene Loper Hengelo is een initiatief van de Stichting Groener Hengelo in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel en de Provincie Overijssel. De Groene Loper streeft naar meer betrokkenheid bij de eigen groene leefomgeving en naar het vergroten van de biodiversiteit.

Groene Loper Overijssel

De Groene Loper Hengelo maakt onderdeel uit van de Groene Loper Overijssel. Met de Groene Loper Overijssel verbinden we de verschillende Groene Lopers in de provincie met elkaar. Zo initiëren, stimuleren en versterken we bewonersparticipatie en ontstaat een beleefbare verbinding tussen stad en platteland. De aangesloten Loperprojecten zijn gericht op alle leefstijlen en dus op alle inwoners van Overijssel. Binnen het netwerk brengen we ideeën en initiatieven bij elkaar vanuit verschillende invalshoeken en netwerken, maken we ideeën concreet en stimuleren we de uitvoering van de initiatieven. Want, het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert. Voor meer info kijk op: Vakblad Groen dec16

Like de Groene Loper Hengelo of zoek contact via Facebook! Kijk op https://www.facebook.com/GroeneLoperHengelo/

 

 

Groener Hengelo is Statiegeld Alliantiepartner

Burgers en organisaties vragen een oplossing voor zwerfafval, meer bescherming van het milieu en beter hergebruik van materialen. Statiegeld is een essentieel onderdeel van deze oplossing. Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd.  Stichting Groener Hengelo  heeft zich om deze reden aangesloten bij de Statiegeldalliantie.

Met statiegeld:

  • blijven straten, bermen en stranden vrij van plastic flesjes en blikjes;
  • verminderen we de plastic soep in zee en voorkomen we dierenleed;
  • besparen lokale overheden, en daarmee de belastingbetaler, jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan opruimkosten van zwerfafval;
  • recyclen we PET-plastic en aluminium op de beste manier. Dat levert ruim twee keer zoveel geld op per kilo gerecycled materiaal en de hoge ambities op het gebied van circulaire economie kunnen hierdoor realiteit worden;
  • gaan we klimaatverandering tegen. Door efficiënter gebruik van materialen wordt minder CO2 uitgestoten en minder afval verbrand.

Nu al meer dan 100 organisaties vragen regering om statiegeld

De razendsnelle groei van de Statiegeldalliantie zet zich door. Binnen zes weken groeide ze tot een indrukwekkende alliantie van meer dan 100 partners die de regering oproepen statiegeld uit te breiden naar blikjes en alle pet-flessen.

Nederlandse gemeenten

 Het totaal aantal Nederlandse gemeenten dat zich aansloot steeg tot 29, met een gezamenlijk inwonersaantal van 3,4 miljoen mensen (volledige lijst hieronder). Hiervan zijn de meerderheid Overijsselse (31%) en Noord-Hollandse (24%) gemeenten. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018. De huidige wethouders en raadsleden rest dus nog enkele weken als ze hun gemeente willen aansluiten bij de Statiegeldalliantie en zo hun engagement voor een propere leefomgeving concreet willen maken.

ConsumentenbondPlastic fles

 Ook de Consumentenbond, de grootste consumentenorganisatie van Nederland, is lid geworden van de Statiegeldalliantie. Een vragenlijst onder 2.000 leden van het Consumentenbond-panel toont dat een grote meerderheid voorstander is van het uitbreiden van statiegeld naar kleine plastic drankflesjes (84%) en drankblikjes (75%). Consumenten geven dus een duidelijk signaal: het statiegeldsysteem moet uitgebreid worden.

Druk op het kabinet Rutte

De diversiteit binnen de Statiegeldalliantie is opmerkelijk. Bij de partners zijn er afvalbedrijven, een roeivereniging, milieuorganisaties, vrouwenbewegingen tot consumentenorganisaties en bedrijven. Het zijn dus organisaties letterlijk alle hoeken van de samenleving, en gemeenten uit alle hoeken van het land. Precies die diversiteit, en de breedte van het draagvlak, zet druk op de regering van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie om eindelijk voor de uitbreiding van statiegeld te beslissen. De regering beloofde bij haar aantreden dat ze het ‘meest groene kabinet ooit’ zou worden. Dat kan niet zonder de uitbreiding van statiegeld. Ook de economie kan niet als ‘circulair’ bestempeld worden zo lang duizenden plastic verpakkingen weglekken uit de grondstoffenstroom.

Op 15 maart houdt de Tweede Kamer een Algemeen Overleg Circulaire economie, met op de agenda onder meer de ‘petitiemotie’ Plastic Soup Surfer en het onderzoek naar statiegeld op kleine flesjes en blikjes.

Groei van de Statiegeldalliantie

De Statiegeldalliantie startte eind november 2017 met 21 Vlaamse en Nederlandse partners. Na twee weken waren er al 47 partners, meer dan dubbel zoveel. Zes weken na de start staat de teller op 101 partners. Daar komen nog elke dag aanmeldingen bij. De Statiegeldalliantie blijft verder open staan voor alle geïnteresseerde organisaties, bedrijven, lokale overheden of instellingen uit Vlaanderen en Nederland.

Aansluiten kan makkelijk via het aansluitingsformulier op de website statiegeldalliantie.org!

 

 

 


Presentatie voor gemeenteraad tijdens thema-avond Duurzaamheid

Thema-avond Duurzaamheid: ‘Nieuwe Energie Hengelo 2017-2021’ Energiek Slangenbeek

Donderdag 8 juni gaf onze stichting een presentatie voor de gemeenteraad van Hengelo in het kader van het nieuwe duurzaamheidsplan: ‘Nieuwe Energie Hengelo 2017-2021’ waarin ons Project Energiek Slangenbeek een plek heeft gekregen. Tijdens het eerste deel van de avond waren er een aantal sprekers die hun licht lieten schijnen over het thema. Gerrit Maring was namens Stichting Groener Hengelo één van de sprekers vanuit de kijk van de inwoner: Energiecollectieven hebben de toekomst.

Hoe zetten we samen de schouders onder de lokale opgave van de energietransitie? Wat is nu echt belangrijk in de ‘strategie van het doen’?

In onze overtuiging kunnen de klimaatdoelstellingen alleen gerealiseerd worden d.m.v. een actieve participatie vanuit de maatschappij zelf, waarbij de overheid vooral ondersteunend en faciliterend optreedt. Wij zijn dan ook blij met het EnergieActieplan ‘Nieuwe Energie Hengelo 2017-2021’. Er spreekt een ambitie uit die hard nodig is. Daarbij wordt er aansluiting gezocht bij de provinciale en landelijke overheid én wordt er nadrukkelijk gefocust op de lokale maatschappelijke initiatieven zelf. Deze onderlinge verbindingen versterken elkaar en maken dat maatschappelijke initiatieven op gebied van energie en/of duurzaamheid een veel grotere kans van slagen hebben. Het vergt wel een lokale overheid die (in ieder geval deels) buiten de eigen beleidscycli kan bewegen en dus ruimte laat voor experimenteren. Nieuwe Energie ontstaat niet uit oude structuren!

IMG_4601 (Edited) IMG_4604 (Edited) IMG_4606 (Edited) IMG_4607 (Edited) IMG_4611 (Edited) IMG_4616 (Edited)