Categorie : Nieuws

Alliantie van lokale initiatieven

Afgelopen donderdag 16 februari was Groener Hengelo als lokaal duurzaam initiatief aanwezig bij de door Natuur en Milieu Overijssel georganiseerde bijeenkomst Lokale Energie Initiatieven in De Fermerie Deventer. Alliantievorming is tijdens de programmavorming Nieuwe Energie 2017-2023 van de Provincie Overijssel als belangrijk onderwerp ingebracht. Hoe kunnen we elkaar versterken? Hoe gaat de alliantie eruit zien? Wat hoort bij de taken? Hoe regelen we de zeggenschap? Deze onderwerpen zijn met elkaar besproken en zullen een vervolg krijgen. Natuur en Milieu Overijssel faciliteerde deze sessie, maar de alliantie is van de lokale initiatieven.

Met het uitwisselen van kennis en kunde hopen we elkaar te kunnen versterken zodat we als stichting de verduurzaming van de Gemeente Hengelo kunnen versnellen. Mensen en/of organisaties die willen aansluiten zijn dan ook van harte welkom!

IMG_4054 (Edited)

IMG_4052 (Edited)

IMG_4049 (Edited)

IMG_4053 (Edited)

IMG_4051 (Edited)

IMG_4048 (Edited)