Categorie : Nieuws

Groener Hengelo dankzij burgerinitiatieven

In het artikel ‘Groener Hengelo dankzij burgerinitiatieven’ van 24 augustus 2016 werd gemeenteraadslid Marc ten Barge geïnterviewd door De Groene Stad. Hieronder volgt het verslag:

Marc ten Barge (D66): groene plannen vlottrekken

Gemeenten zijn misschien wel de belangrijkste actoren en/of opdrachtgevers als het gaat om de vergroening van de omgeving. Tegelijk lopen steeds meer gemeenten op tegen de harde noodzaak tot bezuinigen op (groen)onderhoud, laat staan dat men de middelen heeft om nieuwe groene initiatieven op te pakken. Uit onderzoek bleek onlangs dat een derde van de onderzochte gemeenten geen groen beleidsplan had. Dan is een initiatief zoals dat vanuit de Hengelose gemeentepolitiek, om groene burgerinitiatieven te stimuleren en te steunen, meer dan welkom.

Marc ten Barge, D66-raadslid in Hengelo, richtte in april 2016 het platform Groener Hengelo op. Nadrukkelijk niet met partijpolitieke bedoelingen, vertelt hij. ‘Het idee is dat dit platform uiteindelijk wordt losgekoppeld van de politiek, zoiets moet geen politieke kleur hebben. Maar het initiatief kwam voort uit frustratie over het feit dat Hengelo wel veel energie steekt in allerlei grote projecten, maar dat kleine, duurzame initiatieven worden verwaarloosd.’

Als gemeenteraadslid neemt Ten Barge de taak op zich om initiatieven die bij het platform binnenkomen mee te nemen naar de gemeenteraad en daar aandacht voor te vragen. In het verlengde van het meldpunt is nu een stichting in oprichting, de Stichting Groener Hengelo, die de initiatieven vanuit de bevolking kan bundelen en ondersteunen en, niet onbelangrijk, subsidies kan aanvragen voor kansrijke groene initiatieven.

Via het internetplatform www.groenerhengelo.nl zijn er inmiddels al een flink aantal suggesties en initiatieven binnengekomen. Ten Barge en zijn medestanders zien het als hun taak de barrières, waar dergelijke ideeën vaak op vastlopen, te helpen slechten. ‘Veel van die burgerinitiatieven stranden op regelgeving. Onze taak is het, om mee te denken, ons politieke en bestuurlijke netwerk in te zetten om toch mogelijkheden te creëren en de plannen vlot te trekken. Een goed voorbeeld is het wijkcentrum, waar een plan wordt opgezet om het gebouw volledig te vergroenen: groen dak, zonnepanelen en zo voort.’

‘Daarnaast zijn er diverse initiatieven rond bijen en groenstroken. Inwoners van Hengelo willen dat het bermbeleid wordt aangepast ten behoeve van meer biodiversiteit en versterken van de ecologische zones. Wat wij, als platform in dat kader doen is, naast meedenken en helpen, ook aandacht vragen in de media, zodat groener Hengelo duidelijker op de kaart komt te staan.’

‘Dat op de kaart zetten lukt pas als je door gesprekken met de inwoners helpt draagvlak te creëren. En door open te staan voor de ideeën waar de inwoners mee komen, help je het draagvlak te versterken. Geen lokale politicus zal het in zijn hoofd halen gesprekken met inwoners over ‘groen’ af te wijzen.’

‘Toch merk je nog dat het belang van ‘groen’, de impact die het heeft voor een stad, wordt onderschat – zowel door de inwoners als door ‘de politiek’. Daarom willen we, als platform, de wijken in gaan om voorlichting te geven over de projecten waar we mee bezig zijn.’

‘Een goede bron van inspiratie in dit verband is De Groene Stad. Wat ik heel mooi vind in de nieuwsbrief zijn de verhalen over initiatieven in andere steden. Ik zie het als een inspiratieplatform en als een bron voor cijfers, die ook ons kunnen helpen ons betoog te ondersteunen en dat heb je tegenwoordig hard nodig. Je moet kunnen laten zien dat Groen echt helpt, dat het bijdraagt aan een betere, gezondere, welvarender stad en zo zelfs geld kan opleveren, in plaats van kosten!’

De Groene Visite

De Groene Visite

Regelmatig komen we bij Groener Hengelo mooie, inspirerende initiatieven tegen. De Groene Visite is zo’n voorbeeld. De Groene Visite zijn vrijwilligers die op bezoek gaan bij dementerende ouderen woonachtig in een zorginstelling. De vrijwilligers gaan niet op pad met lege handen. Ze nemen een thematische natuurkoffer mee die gevuld is met ‘De Natuur’ uit de eigen omgeving. Bij het zien van mooie natuurfoto’s, het voelen van een kastanjebolster of het ruiken van gedroogd gras worden zintuigen geprikkeld. Met het ruiken, zien, proeven, horen en voelen van natuur komen herinneringen naar boven waarover gesproken wordt. De natuur wordt ingezet als krachtig middel om herinneringen op te halen, gesprekken te stimuleren en het sociaal isolement te doorbreken. Inmiddels zijn er vrijwilligers actief in vijf regio’s; Oldenzaal, Almelo, Hardenberg, Zwolle, Steenwijk. De wens is om dit uit te breiden met de regio’s Hof van Twente en Zuidoost Twente en/of Deventer. Wellicht bent u binnenkort één van de nieuwe vrijwilligers van de Groene Visite!

Wat er van u wordt gevraagd:
– U heeft affiniteit met (dementerende) ouderen en hun belevingswereld.
– U bent geïnteresseerd in de natuur en vindt het leuk u hierin te verdiepen.
– U bent bereid een basistraining natuur, zorg en gesprektechnieken te volgen.
– Tijdsinvestering: in te delen naar eigen behoefte, variërend van 1 tot 4 keer per maand.
– Training: u volgt in totaal twee trainingen over natuur en dementie. U ontvangt hierbij een handboek met instructies en tips.

Bent u geïnteresseerd en woonachtig in de omgeving van Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente of Deventer? Klik op De Groene Visite vrijwilliger of neem contact op met:

Rienke Dekker
Belangen Organisaties Overijssel
r.vedders@belangenorganisatiesoverijssel.nl
074-2500155

Anne-Floor Zuurbier
Natuur en Milieu Overijssel
zuurbier@natuurenmilieuoverijssel.nl
038-4250960

Succesvolle Overijsselse duurzaamheidslening krijgt een opvolger

Goed nieuws voor Overijsselaars die hun woning willen verduurzamen. Met ingang van 1 juni 2016 kunnen zij een beroep doen op de Energiebespaarlening Overijssel om hun investering in bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen te financieren. De Energiebespaarlening wordt aangeboden door het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) en de provincie Overijssel. De lening biedt gebruikers een flink rentevoordeel ten opzichte van een lening bij een commerciële bankinstelling. De energiebespaarlening is de opvolger van de succesvolle duurzaamheidslening van de provincie Overijssel, die afgelopen zomer uitgeput raakte. De regeling is ook beschikbaar voor mensen van 75 jaar en ouder.

Gedeputeerde Lievers voor Energie, Milieu en Europa: “Ik ben enorm blij dat het ons is gelukt een nieuwe, aantrekkelijke lening te maken voor energie-investeringen in de eigen woning. Verduurzaming van de woningvoorraad in Overijssel kan een enorme bijdrage leveren aan het bereiken van onze doelstelling 20% nieuwe energie in 2023. Tot 2020 willen wij 45% van de koopwoningen in Overijssel verduurzamen tot minstens energielabel B. Dat gaat om tienduizenden woningen. Deze overeenkomst met het Nationaal Energiebespaarfonds is ook een enorme impuls voor het behalen van die doelstelling.”

Frans Weekers, bestuursvoorzitter van het Nationaal Energiebespaarfonds: “Wij zijn verheugd met dit initiatief van de provincie Overijssel. De rentekorting is voor woningeigenaren een extra steuntje in de rug om aan de slag te gaan met het energiezuiniger maken van hun woning. Met dit initiatief geeft de provincie vervolg aan een succesvol ingeslagen weg om de regionale woningvoorraad te verduurzamen. Deze stap verdient navolging van andere lokale overheden”.

Het Nationaal Energiebespaarfonds kent een totaalbudget van 300 miljoen euro voor heel Nederland. Het fonds is gevuld door de Rijksoverheid, de Rabobank en de ASN Bank. Rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat in de toekomst nieuwe leningen kunnen worden verstrekt aan woningeigenaren. Met een eenmalige subsidie aan het fonds van 1,7 miljoen euro heeft de provincie Overijssel voor haar inwoners een rentekorting van tussen de 0,5 en 0,9 procent afgesproken. De hoogte van de korting is afhankelijk van het individuele leenbedrag.

Met de Energiebespaarlening kunnen energiebesparende maatregelen worden gefinancierd. Denk aan isolatie, hoogrendementsglas of een warmtepomp. Bij zonnepanelen geldt de voorwaarde dat er nog een extra maatregel nodig is. Maximaal 75% van het leenbedrag mag worden besteedt aan zonnepanelen.

Duurzaamheidslening

Het aantal aanvragen voor de oude duurzaamheidslening nam in 2015 een enorme vlucht, waardoor het budget van 40 miljoen euro plotseling uitgeput raakte. Meer dan 4.000 huishoudens hebben met zo’n lening duurzame investeringen in hun woning gedaan. De regeling heeft ongeveer 5,5 jaar gedraaid, en heeft naast een energiebesparing van ruim 61 Terajoule/jaar, naar schatting 250 banen opgeleverd. De regeling heeft onder meer geresulteerd in de aanleg van zo’n 20 hectare zonnepanelen op particuliere woningen, ongeveer een vijfde van het totaal aantal zonnepanelen in Overijssel.