Energiek Slangenbeek

PROJECTSTATUS: ON HOLD

Omdat inmiddels is gebleken dat de dakconstructie van het wijkcentrum onvoldoende draagkracht heeft voor zonnepanelen (een belangrijk element van ons plan) staat dit project momenteel on hold. Mocht blijken dat we het op alternatieve wijze toch kunnen realiseren zullen we het project Energiek Slangenbeek continueren.

Energiek Slangenbeek

Met het project Energiek Slangenbeek deden we mee aan de Energy Pitch (http://www.natuurenmilieuoverijssel.n…) van de provincie Overijssel. Begin november 2016 zijn de vier finalisten voor de Energy Pitch 2016 bekend gemaakt en Energiek Slangenbeek was één van de finalisten. Helaas zijn we geen eerste geworden, wel hebben we veel waardevolle contacten en kennis overgehouden aan dit evenement die ons verder zullen helpen in de realisatie van dit project.

Met ons project willen we het wijkcentrum in de Hengelose wijk Slangenbeek letterlijk en figuurlijk energie gaan geven: van, voor en door wijkbewoners. Onze slogan is “Ik krijg energie van mijn wijkcentrum”. Donderdagavond 1 december 18.00-21.45 uur was de finale in het Kulturhus in Borne. Ten behoeve van de finale is er een promofilm gemaakt. Zie: https://youtu.be/JNpJsMWI2uI

Het project

wijkcentrum-voorgevel
De initiatiefnemers van het plan Energiek Slangenbeek zijn Gerrit Maring en Peter Waldt. Tevens zijn zij medeoprichters en bestuurslid van de Stichting Groener Hengelo. Peter Waldt en Gerrit Maring zijn ook bewoners in de wijk Slangenbeek. De initiatiefnemers van het plan hebben een brede visie op het begrip duurzaamheid. Duurzaamheid houdt toekomstbestendigheid op maatschappelijk, ecologisch en economisch vlak in.

De directe aanleiding voor het projectplan leeft al enige tijd; namelijk dat er steeds meer woningen in de Hengelose wijk Slangenbeek voorzien zijn van zonnepanelen. De bewoners kunnen daarbij gebruik maken van aantrekkelijke financiële regelingen zodat er naast een bijdrage voor duurzame ontwikkeling ook nog een financieel voordeel ontstaat. Echter niet elke woning (dak) is daarvoor geschikt vanwege de ligging of de constructie. Daarnaast zijn er vele huurwoningen waarbij de verhuurder niet meewerkt aan de plaatsing van zonnepanelen. Door middel van de oprichting van een LDE-coöperatie (Lokale Duurzame Energie) op basis van de postcoderoos regeling, zouden enkele tientallen huishoudens in de wijk ook gebruik kunnen maken van de genoemde financiële voordelen.

Een tweede belangrijke motivatie is dat de initiatiefnemers een concrete bijdrage willen leveren aan een (versnelling van) de noodzakelijke duurzame ontwikkeling en energietransitie van de regio. De landelijke-, provinciale- en gemeentelijke overheden hebben hiervoor duidelijke en ambitieuze doelstellingen geformuleerd. In de overtuiging van de initiatiefnemers kunnen deze doelstellingen alleen gerealiseerd worden d.m.v. een actieve participatie van de maatschappij zelf, waarbij genoemde overheden ondersteunend en faciliterend optreden. Een duurzame ontwikkeling gaat verder dan alleen het opwekken van duurzame energie en het behalen van een financieel rendement. Ook ecologische-, educatieve- en andere maatschappelijke aspecten moeten daarbij niet vergeten worden.

In het midden van de wijk is het wijkcentrum gesitueerd. Dit wijkcentrum biedt naar onze mening een ideale locatie voor de opwekking van zonne-energie, een infocentrum over energiebesparing- en opwekking, educatie en kan tevens dienen als een ecologische zone (met een sedumdak, moestuindak en bijenkasten). Uiteindelijk zal het plan een eerste stap zijn om in de wijk een duurzame hotspot te realiseren van, voor en door wijkbewoners, waarbij de slogan “ik krijg energie van mijn wijkcentrum” in letterlijke en figuurlijke zin ervaren wordt.

Wilt u meewerken of bijdragen aan dit project neem dan contact met ons op via de contactbutton of bel met 06-55195546 (Gerrit Maring)