Groen idee inzenden

Inschrijfformulier Het groenste idee van Hengelo 2019


Uw inschrijving dient uiterlijk 10 november binnen te zijn!

Het idee dient bij te dragen aan de vergroening of verduurzaming van de gemeente Hengelo op gebied van biodiversiteit, ecologie, energie of op sociaal-maatschappelijk vlak en mag niet uitsluitend een commercieel doel dienen.

Draag ook bij aan de vergroening of verduurzaming van de gemeente Hengelo