Partijpolitiek is passé

Gepubliceerd op 30 maart 2016

In de loop der tijd zijn we elkaar uit het oog verloren. Politici, burgers, instanties en naties focussen zich niet meer op elkaar, maar op zichzelf. Het Dikke Ikke tiert welig. Partijpolitiek is een symptoom van deze egocentrische mantra. Dat moet dus anders, maar hoe?

Vorig jaar heb ik het genoegen gehad om de Akropolis te bezoeken. Je hebt er een fantastisch uitzicht over Athene, vernoemd naar Athena, godin van de wijsheid. Ik moest aan haar denken toen ik de stukken las voor de eerstvolgende gemeenteraadbijeenkomst. Genoeg stof om de raadsleden weer uren in de raadszaal bezig te houden. Helaas blijkt keer op keer dat het erg lastig is om los te komen van partijideologie, dogma’s en vastgeroeste denkpatronen. Deze dragen namelijk niet bij aan het in wijsheid besturen van een stad. Net wanneer je denkt dat we de verzuiling achter ons hebben gelaten, blijkt dat we sluipenderwijs weer verkokerd zijn geraakt. Lokaal, nationaal en internationaal ligt de focus, versterkt door de gevolgen van de economische crisis en het vluchtelingendebat, weer op tegenstellingen. Buurtbewoner tegen vluchteling, oost tegen west, islam tegen christendom, links tegen rechts.

Partijen zijn vanaf het einde van de 19e eeuw in Nederland ontstaan om mensen te verenigen op basis van gemeenschappelijke politieke uitgangspunten, met als doel deel te nemen aan het bestuur. Hiermee vooral de belangen behartigend van de groep mensen die ze vertegenwoordigen. En daar zit mijns inziens de crux. Het is de oude partijpolitiek die ons nu in de weg staat. Dat kan op lokaal niveau beginnen bij ambtenaren die heimelijk een sterke politieke voorkeur hebben en van daaruit gekleurde beleidsstukken schrijven. Op nationaal niveau ligt de kracht van de Eerste Kamer in het, buiten de partijpolitiek om, blootleggen van mankementen in de wetgeving. Wanneer senatoren echter teveel vanuit partijprogramma’s beslissen gaat het fout en blokkeert de boel wanneer er (zoals nu) geen coalitiemeerderheid is. Op macroniveau is het terug te zien in de onmacht van de EU in het vluchtelingendebat. Het duurt maanden voordat de lidstaten tot concrete actie komen.

Kortom, het huidige bestuursbeleid (lokaal, nationaal of supranationaal) vraagt om bestuurders die zich los kunnen en durven weken van dogma’s en partijpolitiek. Het vraagt om visionaire leiders die daadwerkelijk door hebben waar het over gaat, en die niet gehinderd worden door kaders die de vrije geest en creativiteit inperken. Dat is moeilijk, zeker wanneer je denkt dat dit van binnenuit het politieke systeem moet gaan plaatsvinden. We zijn elkaar in de loop der tijd kwijtgeraakt. Niet alleen is de politiek de burger kwijtgeraakt. Ook onderling zijn we elkaar uit het oog verloren. De nieuwe politiek zal zich moeten richten op verbinding en vertrouwen. Maar willen we het huidige politieke systeem daadwerkelijk kantelen dan zal dit proces vooral vanuit de maatschappij zelf moeten komen. Deels gebeurt dit al. Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es in Hengelo en Bewoners Initiatief Enschede Noord zijn hier voorbeelden van. Zo is er ook het Netwerk Politieke Innovatie (NPI) dat politici wil uitdagen om met ‘innovatieve politiek’ het voortouw te hernemen in het ontwikkelen van de Nederlandse samenleving. Bij alle initiatieven op dit gebied worden termen als samenwerken, verbinden, netwerken, faciliteren en co-creëren gebruikt.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gepleit voor meer ruimte aan de basis en het versterken en vitaliseren van de lokale democratie. De natuurlijke neiging is dan om juist meer te gaan controleren. Bent u een bestuurder? Dan weet u wat u te doen staat. Maak de weg vrij, verbindt, creëer en oogst vertrouwen. Partijpolitiek is passé.

Marc ten Barge