Presentatie voor gemeenteraad tijdens thema-avond Duurzaamheid

Gepubliceerd op 9 juni 2017

Thema-avond Duurzaamheid: ‘Nieuwe Energie Hengelo 2017-2021’ Energiek Slangenbeek

Donderdag 8 juni gaf onze stichting een presentatie voor de gemeenteraad van Hengelo in het kader van het nieuwe duurzaamheidsplan: ‘Nieuwe Energie Hengelo 2017-2021’ waarin ons Project Energiek Slangenbeek een plek heeft gekregen. Tijdens het eerste deel van de avond waren er een aantal sprekers die hun licht lieten schijnen over het thema. Gerrit Maring was namens Stichting Groener Hengelo één van de sprekers vanuit de kijk van de inwoner: Energiecollectieven hebben de toekomst.

Hoe zetten we samen de schouders onder de lokale opgave van de energietransitie? Wat is nu echt belangrijk in de ‘strategie van het doen’?

In onze overtuiging kunnen de klimaatdoelstellingen alleen gerealiseerd worden d.m.v. een actieve participatie vanuit de maatschappij zelf, waarbij de overheid vooral ondersteunend en faciliterend optreedt. Wij zijn dan ook blij met het EnergieActieplan ‘Nieuwe Energie Hengelo 2017-2021’. Er spreekt een ambitie uit die hard nodig is. Daarbij wordt er aansluiting gezocht bij de provinciale en landelijke overheid én wordt er nadrukkelijk gefocust op de lokale maatschappelijke initiatieven zelf. Deze onderlinge verbindingen versterken elkaar en maken dat maatschappelijke initiatieven op gebied van energie en/of duurzaamheid een veel grotere kans van slagen hebben. Het vergt wel een lokale overheid die (in ieder geval deels) buiten de eigen beleidscycli kan bewegen en dus ruimte laat voor experimenteren. Nieuwe Energie ontstaat niet uit oude structuren!

IMG_4601 (Edited) IMG_4604 (Edited) IMG_4606 (Edited) IMG_4607 (Edited) IMG_4611 (Edited) IMG_4616 (Edited)