Suggesties

12 ingezonden suggesties

  • J.N.
  • Noord (Sterrenbuurt)

Zonne-energie Sterrenbuurt

De flats van Welbions in de Sterrenbuurt (Saturnusstraat, Jupiterstraat, Venusstraat en Siriusstraat) zijn oud en versleten. Hoewel deze woningen eind jaren 90 zijn gerenoveerd is de isolatie slecht of afwezig. De gebouwen beschikken over een prachtige façades, maar achter de gevels bevinden zich wooneenheden die niet warm te stoken zijn (ook zijn deze woningen zéér gehorig, dit heeft ook met isolatie en bouwkwaliteit te maken, maar niet direct met “groenbewust”).

  • Rob Scheurink
  • Hengelo Weidedorp

F35 uitlaatgasvrij

Er rijden best nog wat brommers, scooters, etc tussen de fietsers die graag in frisse lucht lekker bewegend naar hun werk fietsen.
Enerzijds levert de snelheid van deze gemotoriseerde weggebruikers gevaarlijke situaties op, anderzijds leveren ze vieze en ongezonde uitlaatgassen af voor mens en dier.