Wie zijn wij

Wie zijn wij

Groener Hengelo is april 2016 opgericht als digitaal meldpunt voor duurzame burgerinitiatieven. Dit vanuit het idee dat de gemeente Hengelo meer invulling moet geven aan het versterken van lokale groene ideeën en initiatieven. Hieruit is Stichting Groener Hengelo ontstaan: een flexibel samenwerkingsverband van mensen waarin elk individu een bijdrage wil en kan leveren aan de missie van de organisatie. Stichting Groener Hengelo heeft als missie om groene ideeën en duurzame initiatieven om te zetten in daden! Bovenal willen we als stichting inspireren!

Stichting Groener Hengelo is dan ook zonder politieke kleur en gericht op samenwerking met álle partijen die willen bijdragen aan een duurzamer Hengelo. Onder duurzaamheid verstaan we alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde stad met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen. We zijn een onafhankelijk initiatief: van, voor en door Hengelose inwoners!

De kerngroep van de stichting bestaat uit de volgende personen: